Kroniky farnosti od roku 2000     

Průběžným zaznamenáváním všech významných událostí v naší farnosti během roku
získáme na konci každého roku kroniku událostí, kterou Vám od vzniku těchto stránek
(rok 2001) nabízíme k nahlédnutí též v elektronické podobě. Podrobnou kroniku farnosti
již od dob dávno minulých je možné získat též v tištěné podobě na kojetínské faře.Dostupné kroniky farnosti za rok: 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009Zpět